Một ideas concept của Marshall Saigon dựa trên phiên bản Stockwell Black and Brass siêu ấn tượng đã được ra mắt
Anh em thấy thế nào?
Ae có muốn nó trở thành hiện thực không?

Nguồn: Marshall Saigon