Vũng Tàu 1970,
Một vài hình ảnh hiếm hoi về phương tiện di chuyển lúc bấy giờ. Những chiếc Vespa, Lambretta, Daihatsu,… là phương tiện chính vào thời điểm đó.
Photo by Barry Connors

xe-co-vung-tau-1970
Lambretta 150 FD
xe-co-vung-tau-1970
Daihatsu S37 & Vespa Super
xe-co-vung-tau-1970
Kawasaki 50cc M10
xe-co-vung-tau-1970
Lambretta 150 LD (1956)
xe-co-vung-tau-1970
Mazda Luce 1500

xe-co-vung-tau-1970 xe-co-vung-tau-1970 xe-co-vung-tau-1970 xe-co-vung-tau-1970