Marshall’s “Open Road”

Đây là những gì Marshall đã truyền tải qua clip ngắn Open Road, gói gọn tinh tuý Âm nhạc và cuộc phiêu lưu của Marshall trong thế giới hiện đại.

  • Photographer: Jason Lee Parry
  • Videographer: Kevin Castanheira
  • Creative Director: Andrew Sekora
  • Stylist: Chloe Chippendale
  • Make Up & Hair: Regina Törnwall
  • Camera Operator: Drew Dawson
  • Photo & Video Assistant: Caleb Barton
  • Product Photographer: Olivia Jaffe
  • Models: Meghan Collison, Lily Sumner, Ilana Kozlov
  • Film Soundtrack: “Get Lost” by L.A. Witch

Nguồn: Marshall Saigon